EĞİTİM KURUMLARINA DANIŞMANLIK

Günümüzde eğitim kurumlarında, gerek özel okullarda gerekse devlet okullarında temel sorunlardan bazıları iletişim, motivasyon ve performans kaynaklıdır. Bireysel ve kurumsal boyutta kurum çalışanlarının iletişimsel çatışmalarının motivasyon eksikliğine sebep olduğu; motivasyondaki azalmanın da çalışanların performansı üzerine olumsuz etkileri görülmektedir. “Fulden Ekizler Eğitim ve Gelişim Akademisi”, Denizli'de eğitim kurumlarına idareci, eğitimci ve personelin bireysel ve kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim programları tasarlamaktadır. Bu programların yanısıra kurumların iş dinamiği, ihtiyaçları ve misyonu doğrultusunda kuruma özel bilimsel metotlara dayalı eğitim projeleri tasarlanabilmektedir. Ayrıca, danışmanlarımız, dönüşümü koçluk seansları ile de derinleştirip pekiştirmektedir. Bu eğitimler, temel olarak aşağıdaki içeriği kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği
 • Otonom Eğitmen
 • Dijital öğrenme
 • Zihin ve Bilinçaltı
 • Etkin Yönetici
 • Etkili Liderlik
 • Takım Ruhu
 • Zihinsel Formasyon
 • İletişimsel Kodlar
 • Duygusal ve Sezgisel zeka

“Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.”

Albert Einstein

EBEVEYN DANIŞMANLIĞI

Birçok eğitim kurumu, danışmanlık hizmetlerinin sağladığı başarının ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Dijitalleşen günümüz dünyasında, ilişki ve iletişimleri etkili bir biçimde yönetebilmek bir sorun haline gelmiştir. Kuşaklararası çatışmalar özellikle eğitim sektöründe öğrencilerin akademik performans yönetimine etki etmektedir. Ebeveyn beklentileri ile öğrenci beklentilerinin uyuşmaması halinde iletişimsel sorunlar da büyüyebilmektedir.

Ayrıca, akademimiz farklı tip öğrenciler için farklı yaklaşımlar geliştirebilmek, yeni kuşak öğrencilerle iletişim yöntemlerini değerlendirmek amacıyla Denizli'de hizmet vermektedir.

Bu bilgi ışığında, “Fulden Ekizler Eğitim ve Gelişim Akademisi” eğitim kurumlarına danışmanlık kapsamında, öğrenci ve ebeveyn odaklı eğitimleri aşağıdaki içerik ile sunmaktadır.

 • X -  Y - Z  Jenerasyonları - Kristalleşen Yeni Nesil
 • Duygusal Olgunluk
 • Duygusal Fobi
 • Korku, Kaygı ve Endişe: Dostum
 • Beceriler Dünyası

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

Mevcut eğitim dünyasında en büyük açıklardan biri de standart eğitimlerin sunulması olarak görülmektedir. Öğrenci danışmanlığı hizmetimiz kapsamında, öğrencilerin kendilerini tanımaları, stres ve kaygılarını yönetebilmeleri, potansiyellerini etkili bir biçimde kullanabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Öğrencilerle yapılan seanslarla, öğrencilerin, gerek günlük gerekse akademik hayatlarında karar verme, ebeveynler ve eğitimcilerle etkili iletişimi sağlama, akranlarıyla sağlıklı iletişim kurma, kendi başlarına uçabilme, sorumluluk duygularını geliştirme yetilerini sorgulamalarını sağlanmaktadır. Geleceğin otonom, üretken ve çalışan zihinlerini geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilere yönelik eğitimlerle, projelerin, öğrenme tekniklerinin ve temsil sistemlerinin (görsel, işitsel, dokunsal vb.) uygulamalı biçimde kullanılması sağlanmaktadır.

 • Proje Geliştirme Stratejileri
 • Öğrenme Teknikleri
 • Temsil Sistemleri

KARİYER DANIŞMANLIĞI

Kariyer nedir? Bu sorunun cevabında gizli olan özne SİZ’siniz. Aslında Kariyer Siz’siniz. Siz önce kendi varoluş değerinizi bulursanız kariyerinizi de keşfetme, oluşturma ve yönetme becerilerine sahip olabilirsiniz demektir. Mutlu olduğumuz sahalar bizim kariyer alanlarımızı oluştururlar. Kariyeriniz sizde olan becerileri, yetenekleri ve yetkinlikleri içerir. Kariyer alanınız, sadece ofis ortamlarıyla ya da kamu ve şirket binaları ile sınırlandırılamaz. İç kaynaklarınızla kendinizi mutlu hissedeceğiniz sizin yarattığınız ortamlar sizin kariyer alanınızdır.

Kariyer Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında; Öğrencilerin ve yetişkin bireylerin gerek home-ofis gerek kurumsal iş hayatlarında ulaşmak istedikleri hedefleri belirlemek, bu hedeflere doğru giden yolu çizmek ve yöntemleri belirlemek, karar verme yetisini geliştirmek, ve yenilerini katmak gibi konularda uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca, dijitalleşen dünyada değişen kariyer kavramı boyutunun öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Bireyler, özel ve profesyonel yaşamları arasındaki dengeyi sağlayarak, potansiyelini keşfedecek, çalıştığı kurumda ya da ortamda fark yaratacak ve kariyer dünyasının kontrolünü eline alma yetisi kazanacaktır.

 • Kariyer Ütopyası
 • Hayaller ve Beklentiler
 • Çalışma Otonomisi
 • Dijital Dünyada Otonomi Yönetimi
 • Mutluluk Atölyesi

“Mutluluk bir seçimdir, sonuç değil. Mutlu olmayı seçene kadar hiçbir şey sizi mutlu etmeyecektir. Mutlu olmaya karar vermedikçe, hiç kimse sizi mutlu edemez. Mutluluğunuz size gelmeyecek. O sadece sizden gelebilir.”

Ralph Marston